اخبار مدرسه

پاسدارانی ها در مسابقات منطقه ای، 2 سرود اجرا کردند

تاریخ انتشار : 1396/11/26

تیم 20 نفره سرود دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران در مسابقات منطقه 4 شرکت کرد.

گروه سرود دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مسابقات سرود دانش آموزی منطقه 4 آموزش و پرورش شرکت کرد. میردامادی ها دوشنبه 16 بهمن ماه با دو سرود در این جشنواره حضور داشتند. این دو سرود با محتوای ستایش شهید و کشورمان ایران به اجرا درآمد.

تیم 20 نفره واحد پاسداران را در این مسابقات «پویا ابوالحسنی»، «احمدرضا اسماعیل افجه»، «دارا ثباتی»، «سید علی دادگر»، «علی ریحانی»، «سینا زارعی»، «محمد حسن سبحانی نیا»، «امیرمحمد سیل سپور»، «علیرضا شهپری»، «محسن شیرازی»، «سروش طاهری»، «معراج عابد کریمی»، «بردیا عرب»، «شاهد عیوضی»، «پارسا غنی»، «امیرحسین کهریز»، «علیرضا مدبری نیا»، «سیدصدرا موسوی»، «امیر ناوکی بهبهانی» و «علیرضا نامنی» تشکیل دادند.

تمرینات گروه سرود برای اجرای این دو اثر بیش از سه ماه به طول انجامید. در این مدت دانش آموزان هر هفته حفظ خوانی، هماهنگی و لحن را با یکدیگر تمرین کردند.