گالری تصاویر

بازدید از باغ موزه مقدم و دیدن فیلم در سینما چارسو