آخرین آلبوم تصاویر دبستان دخترانه دوره دوم -واحد تهرانپارس
مدرسه ای برای آموزش تخصصی درس ها

فضاي فيزيکي دبستان دخترانه دوره دوم علامه طباطبايي- واحد تهرانپارس به‌گونه‌اي جذاب طراحي شده است تا دانش‌آموزان اين گروه سني، احساس خوبي از حضور در مدرسه داشته باشند. کادر آموزش ديده مدرسه هم فضاي رواني آرام و امني را براي دانش‌آموزان مهيا کرده‌اند. 

آموزش تخصصی تر برای دبستانی های دوره دوم

در دبستان دوره دوم واحد تهرانپارس آموزش تخصصی تر است. بر خلاف دانش آموزان دوره اول که نیاز به حضور یک آموزگار ثابت دارند؛ دانش آموزان دوره دوم برای درس هایی مثل ریاضی، علوم یا ادبیات با آموزگار همان درس، آموزش می بینند. 

آموزش مطابق با ارزشيابي توصيفي

اساس کار با دانش‌آموزان در مقطع دبستان، محتواي کتاب‌هاي درسي است. آموزش و ارزشيابي مطالب اين کتاب‌ها، بر اساس ارزشيابي توصيفي است. در ارزشيابي توصيفي دانش‌آموزان به صورت کيفي و با خودشان مقايسه مي‌شوند. در اين روش توانايي هر دانش‌‌آموز در بخش‌هاي مختلف مشخص شده و آموزش‌ها مطابق با آن انجام مي‌شود. معلم‌ها قبل از شروع هر درس، طرح درس دارند. طرحي که از قبل در شوراي آموزگاران مدرسه مطرح و به تاييد رسيده است. در ارزشيابي توصيفي هيچ دانش‌آموزي در هيچ درسي ضعيف نخواهد بود، فقط آموزگاران بايد استعداد دانش‌آموز را شناسايي کنند و تدريس را بر اساس آن انجام دهند. در نتيجه، دانش‌آموزان درس‌ها را خوب ياد مي‌گيرند و حس بهتري به کلاس، معلم و مدرسه‌شان پيدا مي‌کنند. براي افزايش توانايي‌هاي فکري و جسمي، کلاس‌هايي مانند رباتيک و لگو در واحد تهرانپارس برگزار مي‌شود.