آشنایی با مدرسه

محصلان جهانی، دانش آموزان مدرسه گلستان

دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد گلستان

آشنايي با سيستم آموزشي و فعاليت هاي فرهنگي، پژوهشي مدرسه

معتقديم آموزش بايد هم‌راستا با تحقق روياها و آرزوهای دانش‌آموزان باشد. تلاش نوجوانان اگر در بستر آرزوهايشان باشد می‌تواند استعدادهايشان را شکوفا کند. دبيرستان دوره اول علامه‌طباطبايي- واحد گلستان با به کارگيری سيستم‌های آموزشی جديد بر آن است تا توانمندی‌های دانش‌آموزان را در راستای تحقق اهدافشان در بهترين مسير رشد، هدايت کند. «سيستم آموزشی يادگيری معکوس» از امسال برای برخی دروس در واحد گلستان اجرايی شده‌است.

سيستم «يادگيری معکوس» چيست؟

يادگيری معکوس به روزترين سيستم آموزشی دنيا است. در اين سيستم کلاس درس  به خانه  می‌آيد. بدين ترتيب که مراحل يادگيری از قبل توسط معلم مشخص می‌شود و مطالبی که قرار است دانش آموز بياموزد در ويدئويی ضبط شده در اختيار وی قرار می‌گيرد. دانش‌آموز مبحث درسی مدنظر را با استفاده از تدريس معلم در فايل ويدئويی فرا می‌گيرد. در اين سيستم آموزشی، کلاس درس محلی است برای سامان‌دهی به آموزه‌های دانش‌آموزان، رفع اشکال و دريافت پاسخ سوالاتشان. سيستم آموزشی يادگيری معکوس امسال در دروس رياضی و علومِ پايه هفتم و  درس رياضی برای پايه هشتم اجرايی شده است.

دانشآموزان رتبه دار جهانی

دبيرستان دوره اول علامه‌طباطبايی – واحد گلستان در منطقه 22 شهر تهران قرار دارد. 180 دانش‌آموز در 6 کلاس 30 نفره، در اين مدرسه تحصيل می‌‎کنند. تيم رباتيک دانش‌آموزی واحد گلستان، امسال در مسابقات جهانی رباتيک که در کشور آلمان برگزار شد، در بخش ارائه فنی ليگ امداد فضای مشترک، رتبه اول جهان را کسب کردند. دانش‌آموز اين واحد همچنين در مسابقات جهانی IMC تايلند در سال تحصيلی 95-94 به مدال نقره دست يافت. دانش‌آموزان اين واحد آموزشی موفقيت‌های مختلفی در مسابقات داخلی WMTC، رباتيک ايران اپن، جشنواره خوارزمی، سلام کاپ و ... کسب کرده‌اند.

برنامههای پژوهشی در کنار آموزش

علاوه بر تدريس نوين دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های پژوهشی، فرهنگی و ورزشی در اين واحد آموزشی مورد توجه ويژه است. در زنگ پژوهش دانش‌آموزان با رشته‌های نانو، رباتيک، هوا فضا و نجوم آشنا می‌شوند. به اين ترتيب که اين رشته‌ها در کلاس‌های پايگاه تابستاني به دانش‌آموزان معرفی می‌شود و با توجه به استعداد، ابراز علاقه‌مندی خودشان و نهايتا تشخيص مربی مربوطه، در يکی از رشته‌ها ثبت نام می‌کنند. پس از آغاز کلاس‌ها و در دوره سه‌سال تحصيل، دانش آموز ديگر نمی‌تواند رشته پژوهشي خود را تغيير دهد.

کسب مهارتهای فرهنگی و زبان

کانون فرهنگی، هنری مدرسه از برنامه‌های فعال هفتگی است تا دانش‌آموز علاوه بر شناخت استعدادهای فرهنگی- هنری خود، مهارتهايش را ارتقاء دهد. برگزاری کلاس‌های قرائت و حفظ قرآن کريم، خط، سرود، تئاتر، عکاسی، امداد و نجات، کلبه‌ی‌ ادبی از جمله رشته‌های کانون فرهنگی واحد گلستان است. در بخش ورزشی نيز مربيان واحد گلستان اهتمام ويژه‌ای به استعداديابی دارند. در اين بخش دانش‌آموزان با توجه به علائق خود در يکی از رشته‌های فوتسال، واليبال، بسکتبال و تنيس روی ميز به طور تخصصی آموزش می‌بينند.

توجه خاص به آموزش زبان دوم

آموزش زبان دوم در واحدهای مختلف مجتمع علامه‌طباطبايی به صورت هماهنگ و با روش ترمی انجام می‌شود. برای اين منظور با برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری، دانش‌آموزان سطح‌بندی می‌شوند.

زبان انگليسی با کتاب و روش “تاپ ناچ” براي علامه‌ای‌ها تدريس می‌شود. دانش‌آموزان در هر سال تحصيلی سه ترم و در مجموع سه سال دبيرستان دوره اول، 9 ترم را می‌گذرانند. انتظار می‌رود پس از اتمام اين دوره دانش‌آموزان بتوانند در آزمون‌های بين‌المللی “کت Ket” و يا “پت Pet”  قبول شوند.