آشنایی با مدرسه

رویکرد جدید مطالعاتی برای قبولی در کنکور؛ مشاورانی که راه موفقیت را رفته اند

دبیرستان پسرانه دوره دوم - واحد پاسداران

دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي- واحد پاسداران سال 1391 افتتاح شد. نخستين دوره دانش آموزان سال دوازدهم اين دبيرستان در کنکور سراسري امسال شرکت مي‌کنند. اين مدرسه سال تحصيلي تازه را با کادر آموزشي جديد و متخصص آغاز مي‌کند. رويکرد  کادر آموزشي جديد براي مديريت مدرسه، بر اساس تئوري انتخاب است. با توجه به اين رويکرد و همچنين تغيير سيستم آموزشي مدرسه، که مبتني بر سيستم هماهنگ آموزشي مدارس علامه طباطبايي است، برنامه اي براي تغيير بينش دانش‌آموزان به چگونگي درس خواندن و استراتژي‌هاي مطالعه مدون شده است. تمهيدات ويژه‌اي براي اين موضوعات پيش بيني شده است که مي توان به کلاس‌هاي تابستاني، اردوهاي مطالعاتي درون مدرسه‌اي، برون استاني و اردوي مطالعاتي عيد نوروز اشاره کرد.

مسئوليت پذيري و التزام به قانون همراه با اردوهاي مطالعاتي

واحد پاسداران، 8 کلاس درس دارد و مجهز به سايت کامپيوتري، آزمايشگاه شيمي و کتابخانه است. شناخت و پرورش استعداد دانش آموزان، پرورش روحيه التزام به قانون و مسئوليت پذيري و تقويت اعتماد به نفس و استقلال شخصيت از اهداف آموزشي دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي- واحد پاسداران است. اين واحد در برنامه هاي آموزشي تابع سيستم آموزشي هماهنگ مجتمع است. به دليل اهميت نتيجه گرفتن در کنکور اردوهاي مطالعاتي و آزمون هاي هفتگي در واحد پاسداران بطور مستمر برگزار مي شود. اين آزمون ها شامل همه دروس است. آزمون هاي هفتگي، جدا از پرسش هاي دبيران در کلاس درس است.

از کلاس هاي عکاسي و مستند سازي تا دوره هاي رباتيک

رشد تک بعدي برازنده نوجوان نيست. مدرسه با فراهم کردن امکانات مختلف سعي دارد به پيشرفت دانش‌آموزان در حوزه هاي متنوع کمک کند. در اين مسير يک روز در هفته بعد از ساعت درسي، کلاس رباتيک برگزار مي شود. همچنين شرايطي را فراهم کرده ايم تا استعداد دانش آموزان در زمينه هاي ، برنامه نويسي، تاتر، سرود، مستند سازي و عکاسي رشد کند. اين رشته ها در طول سال تحصيلي براي دانش آموزان تدريس مي شود.

آموزش تخصصي رشته هاي ورزشي

بيشتر اوقات نوجوانان در مدرسه مي‌گذرد بنابراين توجه به ورزش ضرورت دارد. مسئولان دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي- واحد پاسداران به شکلي ويژه و تخصصي براي ورزش دانش آموزان برنامه ريزي کرده اند. واليبال، بسکتبال، تنيس روي ميز، فوتبال دستي و فوتبال سالني رشته هايي هستند که در اين واحد زير نظر مربيان متخصص آموزش تخصصي داده مي شود.