موفقیت ها

موفقیت های فرهنگی و هنری

ساز موفقیت را می نوازیم
کسب رتبه‌های برتر در مسابقات هنری منطقه

مطالعه کامل

سرود گروهی فرمانیه
رتبه سوم سرود گروهی در مسابقات فرمانیه

مطالعه کامل

مسابقات «قرآن، نماز و عترت»
کسب رتبه‌های برتر در مسابقات قرآنی

مطالعه کامل

برتری در سرودخوانی
کسب رتبه دوم در مسابقات سرود منطقه3

مطالعه کامل

کتاب و کتابخوانی
پارساچاروسه رتبه اول مسابقات کتابخوانی را کسب کرد.

مطالعه کامل

گروه تئاتر واحد شریعتی
کسب رتبه برتر در رشته بازیگری

مطالعه کامل

پاسدارانی‌ها در مسابقات قرآنی
کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم پاسداران

مطالعه کامل

مسابقات قرآنی منطقه1
کسب مقام‌های برتر فرمانیه‌ای ها در مسابقات قرآنی

مطالعه کامل

هنرمندان برتر
فرمانیه‌ای ها در جشنواره همساز مقام‌های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

نمایش=زندگی
کسب مقام‌های برتر در جشنواره تئاتر «نمایش=زندگی»

مطالعه کامل

سرود گلستانی‌ها
کسب رتبه دوم سرود در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه5

مطالعه کامل

سرود میردامادی ها
گرود سرود میرداماد در منطقه 3، سوم شد.

مطالعه کامل

نوازنده برتر گیتار
رتبه سوم نوازندگی گیتار به واحد پاسداران رسید.

مطالعه کامل

تئاتر،رنگ خوش زندگی
گروه تئاتر دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد پاسداران در جشنواره«نمایش=زندگی» موفق به کسب رتبه های برتر شد.

مطالعه کامل

مسابقات قرآنی
مقام‌های برتر قرآنی واحد آبشناسان

مطالعه کامل

مسابقات سرود منطقه 5 تهران
گروه سرود واحد آبشناسان رتبه 3 مسابقات منطقه را کسب کرد.

مطالعه کامل

مشاعره دانش‌آموزی
دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان در مسابقه مشاعره رتبه های برتر کسب کردند.

مطالعه کامل

موفقیت میردامادی‌ها
دانش‌آموزان مدرسه علامه‌طباطبایی واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه‎های برتر شدند.

مطالعه کامل

مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه 3
دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد میرداماد در مسابقات قرآن،عترت و نماز منطقه 3 رتبه های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

مشاعره فارسی
امیررضا خردخواه رتبه دوم مشاعره منطقه شد.

مطالعه کامل

عکاس برتر
مهیار خیری، عکاس اول منطقه 3 شد

مطالعه کامل