موفقیت ها

موفقیت های پژوهشی

شرکت در مسابقات جهانی رباتیک آلمان2016
تیم رباتیک مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی در مسابقات جهانی رباتیک 2016 به مقام قهرمانی رسید.

مطالعه کامل

مسابقات رباتیک اتحادیه اروپا2016
علامه‌ای ها در مسابقات  بین المللی Euro Open2016 که فروردین ماه سال 1395 در کشور هلند برگزار گردید، مقام سوم و چهارم را کسب کردند.

مطالعه کامل

مسابقات ایران اپن 2017
حضوری قدرتمند در مسابقات ایران اپن 2017

مطالعه کامل

مسابقات ایران اپن 2016
کسب مقام‌های برتر در مسابقات ایران اپن 2016

مطالعه کامل

ششمین دوره شریف کاپ
کسب مقام‌های برتر در ششمین دوره مسابقات شریف کاپ

مطالعه کامل

چهارمین دوره شریف کاپ
حضور در چهارمین دوره مسابقات شریف کاپ

مطالعه کامل

مسابقات ملی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کسب مقام‌های برتر در مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالعه کامل

جشنواره مدکاپ علم و صنعت
کسب مقام‌های برتر در اولین دوره جشنواره مدکاپ علم و صنعت

مطالعه کامل

سلام کاپ
کسب مقامهای برتر پنجمین دوره مسابقات سلام کاپ

مطالعه کامل

فراکاپ
کسب مقام‌های برتر در چهارمین دوره مسابقات فراکاپ

مطالعه کامل

فرزکاپ
کسب مقام‌های برتر در پنجمین دوره مسابقات فرزکاپ

مطالعه کامل