اتاق خبر

مدال های رنگارنگ علامه ای ها در جشنواره نانو مسکو

تاریخ انتشار : 1401/1/15

دانش آموزان واحد آبشناسان و فرمانیه در جشنواره ابداعات 4 مدال کسب کردند.

مدال های رنگارنگ علامه ای ها در جشنواره نانو مسکو

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای آبشناسان و فرمانیه در جشنواره ابداعات و اختراعات کشور روسیه 2 مدال طلا، یک نقره و یک برنز کسب کردند. این جشنواره 9 تا 11 فروردین به صورت غیرحضوری برگزار شد. تیمهای علامه ای با طرحهای خود با عناوین «نانو داروها و کاربردشان در پزشکی»، «ممانعت کننده‌های سبز در مهندسی و جلوگیری از خوردگی آلیاژه»، «نانو پوشش‌های مقاوم به سایش و خراش»، «سنتز نانو لوله‌های کربنی و کاربردشان در پوشش‌ها و مواد» در بخش های مختلفی از جمله پزشکی و سلامت، مهندسی و محیط زیست، مهندسی سطح و نانوپوششها و نانوتکنولوژی در اين جشنواره شرکت کردند.

امیرحسین سبحانی، دانیال بهمنش، ایلیا نظری، پارسا کاتوزیان و نیکان حسنی، محمدحسین میرزائی ورزقانی اعضای دو تیم واحد آبشناسان بودند که در این جشنواره مدال طلا گرفتند. ایلیا واحدی و محمد حسن‌نژاد هم از همین واحد مدال برنز گرفتند. از واحد فرمانیه هم محمدحامد اقدامیان، آرتا پادیاب و فرامرز اثنی عشری دانش آموزانی بودند که موفق شدند مدال نقره بگیرند.