اتاق خبر

معرفی نفرات برتر آزمون تعیین سطح ادونس

تاریخ انتشار : 1400/7/25

نفرات برتر آزمون تعیین سطح «ادونس» مشخص شدند.

معرفی نفرات برتر آزمون تعیین سطح ادونس

نفرات برتر آزمون تعیین سطح آنلاین مدرسه پیشرفته «ادونس» مجتمع علامه طباطبایی مشخص شدند. مدارس دوره اول علامه طباطبایی از 25 مهرماه برای ثبت نام در ترم اول با افراد منتخب تماس می گیرند.

آزمون تعیین سطح طرح مدرسه پیشرفته «ادونس» مجتمع علامه طباطبایی پنج شنبه 22 مهر 1400 به صورت آنلاین برگزار شد.

شروع طرح ادونس از روز پنجشنبه 29 مهرماه 1400 است که هر هفته در قالب 4 زنگ آموزشی برگزار می شود.

دانش آموزان منتخب این طرح در روز پنجشنبه 25 آذرماه 1400 در آزمون پایانی ترم اول طرح ادونس شرکت کرده و برای ورود به ترم دوم طرح ادونس تعیین سطح مجدد می شوند. شروع ترم دوم این طرح از روز پنجشنبه 7 بهمن ماه 1400 است و بخش نخست آن در تاریخ 19 اسفندماه 1400 به پایان رسیده و بخش دوم از تاریخ 25 فروردین ماه 1401 مجدد برگزار خواهد شد.

در انتها دانش آموزان در روز جمعه 9 اردیبهشت ماه 1401 در آزمون پایانی این طرح شرکت خواهند کرد.