اتاق خبر

عطارباشی؛ جشنواره ای علمی برای پاسدارانی ها

تاریخ انتشار : 1400/6/10

دبستانی های واحد پاسداران در «عطار باشی» شرکت می کنند.

عطارباشی؛ جشنواره ای علمی برای پاسدارانی ها

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 20 شهریور تا 22 مهر ماه در جشنواره «عطار باشی» شرکت می کنند. پاسدارانی ها برای شرکت در این جشنواره تا 22 مهر فرصت دارند ویدئو های کوتاه و مرتبط با موضوعات جشنواره آماده کرده و برای مسئول فرهنگی مدرسه بفرستند.
موضوعات جشنواره 
ساختمان گیاهان دارویی، طب ایرانی، شناسایی مفید ترین دانه ها، ریشه ها یا برگ ها در درمان بیماری ها، کار‌آفرینی با گیاهان دارویی، آشنایی با مراحل کاشت و برداشت گیاهان و خلاقیت در تولید و فروش گیاهان دارویی از موضوعات جشنواره «عطارباشی» در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران است.


جشنواره عطارباشی با هدف گسترش تحقیق و پژوهش در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی، پرورش ایده های خلاقانه در این حوزه، آشنایی با دانشمندان ایرانی، شناسایی کاربرد گیاهان و کشف استعداد دانش آموزان به صورت مجازی برگزار می شود.