اتاق خبر

آزمون جامع آذرماه چطور برگزار می شود؟

تاریخ انتشار : 1399/8/21

اطلاعیه معاونت آموزشی مجتمع

آزمون جامع آذرماه چطور برگزار می شود؟

اولین آزمون جامع دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1400-1399 روز «یکم آذرماه» به صورت «آنلاین» در «سامانه آزمون مجازی» برگزار خواهد شد. این آزمون در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. دانش آموزان در بخش صبح به سوالات دروس اختصاصی (ریاضی و علوم) و بعد از ظهر به سوالات دروس عمومی (ادبیات، عربی و زبان) پاسخ می دهند.

 

تعداد سوالات آزمون جامع چقدر است؟

مجموع سوالات آزمون 75 سوال است. دانش آموان هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم  در این امتحان به 20 سوال ریاضی در 50 دقیقه، 15 سوال علوم در 30 دقیقه، 15 سوال ادبیات در 25 دقیقه، 15 سوال عربی در 25 دقیقه و 10 سوال زبان در 15 دقیقه پاسخ خواهند داد.

 

چطور به سامانه آزمون مجازی برویم؟

درگاه شرکت در آزمون (سامانه آزمون مجازی) از طریق سایت مجتمع به آدرس alameh.ir در بخش امور دانش آموزان قابل دسترسی است.

 

روش اعلام پایان آزمون

تمامی دانش آموزان موظف هستند پس از پایان آزمون خود بر روی دکمه «اتمام آزمون» کلیک کرده و نتایج آزمون خود را ارسال کنند. در صورتی که پس از برگزاری آزمون، به هر دلیل،  مشخص شود دانش آموزی این فرایند را بطور کامل انجام نداده است، به منزله عدم شرکت در آزمون لحاظ خواهد شد.

 

در صورت بروز مشکل چه باید کرد؟

در صورتی که دانش آموز هنگام برگزاری آزمون با مشکل قطع ارتباط مواجه شود می بایست در همان زمان از طریق گزینه «ارتباط با پشتیبانی» مشکل را به اطلاع پشتیبان آزمون برسانند.

 

نتایج چه موقع اعلام می شود؟

نتایج آزمون، یک روز پس از برگزاری آزمون از طریق همان درگاه آزمون قابل مشاهده خواهد بود.دانش آموزان تا 2 روز فرصت دارند به نتایج آزمون اعتراض کنند. نحوه اعتراض به نتایج آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

توضیحات آزمون برای پایه هفتمی ها

آزمون اختصاصی ( دروس ریاضی و علوم) برای دانش آموزان پایه هفتم از ساعت 8 تا 9:40 برگزار می شود. پایه هفتمی ها در این مدت می بایست به 20 سوال ریاضی و 15 سوال علوم پاسخ بدهند. پایه هفتمی ها همچنین می بایست از ساعت 12:45 تا 14 به سوالات دروس عمومی (ادبیات، عربی و زبان) پاسخ دهند. 15 سوال ادبیات، 15 سوال عربی و 10 سوال زبان در این بخش برای دانش آموزان پایه هفتم در نظرگرفته شده است.توضیحات آزمون برای پایه هشتمی ها

آزمون اختصاصی ( دروس ریاضی و علوم) برای دانش آموزان پایه هشتم از ساعت 9:30 تا 11:10 برگزار می شود. پایه هشتمی ها در این مدت می بایست به 20 سوال ریاضی و 15 سوال علوم پاسخ بدهند. پایه هشتمی ها همچنین می بایست از ساعت 14 تا 15:15 به سوالات دروس عمومی (ادبیات، عربی و زبان) پاسخ دهند. 15 سوال ادبیات، 15 سوال عربی و 10 سوال زبان در این بخش برای دانش آموزان پایه هشتم در نظرگرفته شده است.


توضیحات آزمون برای پایه نهمی ها

آزمون اختصاصی ( دروس ریاضی و علوم) برای دانش آموزان پایه نهم از ساعت 11 تا 12:40 برگزار می شود. پایه نهمی ها در این مدت می بایست به 20 سوال ریاضی و 15 سوال علوم پاسخ بدهند. پایه نهمی ها همچنین می بایست از ساعت15:15 تا 16:30 به سوالات دروس عمومی (ادبیات، عربی و زبان) پاسخ دهند. 15 سوال ادبیات، 15 سوال عربی و 10 سوال زبان در این بخش برای دانش آموزان پایه نهم در نظرگرفته شده است.