اتاق خبر

تجریشی ها تابستان در چه کلاس هایی شرکت می کنند؟

تاریخ انتشار : 1399/5/11

برنامه های تابستانی واحد تجریش، شنبه ها و سه شنبه ها برگزار می شود.

تجریشی ها تابستان در چه کلاس هایی شرکت می کنند؟

برنامه های تابستانی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تجریش، در مردادماه، شنبه ها و سه شنبه ها به صورت آنلاین برگزار می شود. دانش آموزان واحد تجریش شنبه ها در کلاس آنلاین با محتوای تعامل بین معلم و دانش آموز شرکت می کنند. در این کلاس ها بازی های آنلاین برگزار می شود تا هم ارتباط صمیمانه آموزگار و دانش آموز شکل بگیرد و هم هوش و استعداد هر فرد سنجیده شود.

برگزاری کلاس هایی با محتوای درک مطلب، برنامه دیگر واحد تجریش در روزهای شنبه است. در این کلاس تکالیفی به بچه ها داده می شود و آن ها باید تا روز سه شنبه آن را انجام داده و به آموزگارشان ارسال کنند. تقویت سوادخواندن و ثبت یادگیری های مهارتی زبان فارسی از مهمترین اهداف این کلاس است.

دانش آموزان واحد تجریش روزهای سه شنبه در برنامه ای با نام «کاوش فکری» شرکت می کنند. در این برنامه چند فیلم یا انیمیشن کوتاه با موضوعات علمی و سواد رسانه به صورت آفلاین برای دانش آموزان ارسال می شود. به همراه فیلم ها، سوالاتی هم مطرح خواهد شدو دانش آموزان باید درباره فیلم ها با همکلاسی هایشان بحث و گفتگو کنند و به پرسش ها جواب دهند.

دانش آموزان همچنین روزهای سه شنبه در کلاس هنر و خلاقیت، کاردستی می سازند و فیلمی از آن برای معلم شان ارسال می کنند.