اتاق خبر

بودجه بندی آزمون های هماهنگ مجتمع اعلام شد

تاریخ انتشار : 1398/5/13

در اطلاعیه شماره 14 بودجه بندی آزمون های هماهنگ مشخص شده است.

بودجه بندی آزمون های هماهنگ مجتمع اعلام شد

معاونت آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی بودجه بندی آزمون های هماهنگ دبیرستان های دوره اول را اعلام کرد.

در اطلاعیه شماره 14 معاونت آموزشی بودجه بندی درس به درس آزمون های جامع و نردبام مشخص شده است.

برای دانش آموزان پایه هفتم در درس ریاضی تا صفحه 48 (ابتدای تبدیلات هندسی) و در درس علوم فصول 1، 2، 3، 5، 8 (تا صفحه 70) و 11 و 12 (تا صفحه 106) به عنوان بودجه بندی آزمون جامع آذر در نظر گرفته شده است. دانش آموزان پایه هشتم نیز در درس ریاضی تا صفحه 59 و در درس علوم فصول 1و2 ( تا صفحه 12) و 4 و 5 و 9 و 10 (تا صفحه 90) و 11 را امتحان می دهند. در آزمون جامع آذر پایه نهم در درس ریاضی از فصول 1 و 2 و 3 (تا ابتدای تشابه) ، در درس علوم از فصول 1 و 4 و 5 (تا ابتدای وزن) و 6 و 11 و 12 ، در درس عربی تا آخر درس 4 ، در درس فارسی تا آخر درس 5 و زبان انگلیسی تا آخر درس 2 سوال طرح می شود.

براساس این اطلاعیه بودجه بندی آزمون نردبام بهمن ماه منطبق بر آزمون نیمسال اول و بودجه بندی آزمون اردیبهشت نیز از کل کتاب درسی است.

بودجه بندی آزمون جامع اسفندماه برای پایه هفتم در درس ریاضی تا صفحه 75 و در درس علوم از فصل های 3، 4، 6، 7، 8، 9، 13، 14 ، در درس عربی تا آخر درس 9، در درس فارسی تا آخر 13 و در درس زبان انگلیسی تا آخر درس 6 خواهد بود. دانش آموزان پایه هشتم در این آزمون جامع در درس ریاضی تا صفحه 100، در درس علوم فصول 2، 3 (تا صفحه 23 ابتدای مدل اتمی)، 6، 7، 10، 12، 14، دردرس عربی تا آخر درس 8، در درس فارسی تا آخر درس 12 و در درس زبان انگلیسی تا آخر درس 8 را امتحان می دهند.

در پایه نهم نیز در درس ریاضی از فصل 1 تا 6 و 8 (تا ابتدای هرم و مخروط)، در درس علوم فصول 1، 2، 3(تا ابتدای جدا سازی اجزا نفت) و فصول 4 تا 9 (تا ابتدای اهرم ها) و 11 تا 14 (تا صفحه 151)، در درس عربی تا آخر درس 8، در درس فارسی تا آخر درس 14 و در درس زبان انگلیسی تا آخر درس 5 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاونت آموزشی مجتمع پیش از این تاریخ آزمون های هماهنگ را منتشر کرد. بر این اساس در سال تحصیلی آینده 10 آزمون هماهنگ برگزار می شود. 3 آزمون جامع در ماه‌های آذر و اسفند 98 و اردیبهشت 99، دو مرحله آزمون نردبام در اسفند 98 و اردیبهشت 99 ویژه دانش‌آموزان «پیشرو»، آزمون پایان دوره پایگاه تابستانی، امتحانات میان ترم و پایان ترم زبان ترمیک و فرهنگ و هنر آزمون‌هایی هستند که معاونت آموزشی برای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی کرده است.