اتاق خبر

5 آزمون جامع در سال تحصیلی 98-97 برگزار می شود

تاریخ انتشار : 1397/7/17

برنامه آزمون های هماهنگ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی.

5 آزمون جامع در سال تحصیلی 98-97 برگزار می شود

برنامه آزمون های هماهنگ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در سال تحصیلی 98-97 را در این خبر بخوانید

اولین آزمون در تاریخ 30 مرداد و پس از اتمام پایگاه تابستانی برگزار شد. آزمون جامع اول روز شنبه 10 آذر برگزار می شود. این آزمون برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم به صورت تشریحی و برای دانش آموزان پایه نهم به صورت تستی است.

تاریخ برگزاری آزمون نردبام روز پنج شنبه 27 دی ماه است. این آزمون به صورت 5 گزینه ای و پاسخ کوتاه است.

آزمون جامع بعدی روز سه شنبه 27 اسفند برگزار می شود. این آزمون نیز برای هفتمی ها و هشتمی ها به صورت تشریحی و برای نهمی ها به صورت تستی است.

در انتهای سال تحصیلی روز پنج شنبه 19 اردیبهشت سال 98 آزمون جامع سوم و پایانی برگزار می شود که برای همه پایه ها به صورت تستی است.