ثبت نام طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

اطلاعیه ثبت نام طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

ثبت نام طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

ترم دوم طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) مجتمع علامه طباطبایی از 14 بهمن ماه آغاز می شود.

برگزاری آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) مجتمع علامه طباطبایی پنج شنبه 22 مهر 1400 به صورت آنلاین برگزار شد.

کلاس های طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

شروع طرح ادونس از روز پنجشنبه 29 مهرماه 1400 است که هر هفته در قالب 4 زنگ آموزشی برگزار می شود.

آزمون پایانی ترم اول

دانش آموزان منتخب این طرح در روز پنجشنبه 25 آذرماه 1400 در آزمون پایانی ترم اول طرح ادونس شرکت کرده و برای ورود به ترم دوم طرح ادونس تعیین سطح مجدد می شوند. شروع ترم دوم این طرح از روز پنجشنبه 14 بهمن ماه 1400 است و بخش نخست آن در تاریخ 19 اسفندماه 1400 به پایان رسیده و بخش دوم از تاریخ 25 فروردین ماه 1401 مجدد برگزار خواهد شد. در انتها دانش آموزان در روز جمعه 9 اردیبهشت ماه 1401 در آزمون پایانی این طرح شرکت خواهند کرد.

شروع ترم دوم
دانش آموزان پذیرفته شده، از تاریخ 14 بهمن ماه وارد ترم دوم می شوند. آخرین مهلت ثبت نام در ترم دوم طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) بعداز ظهر چهارشنبه 13 بهمن ماه است.

برای ثبت نام در ترم دوم از لینک های انتهای صفحه استفاده کنید.
لینک های پرداخت: