ستاد ثبت نام

آغاز پیش ثبت نام مدارس علامه طباطبایی مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول سال تحصیلی 1402-1401 از اواسط دی ماه

ستاد ثبت نامپیش ثبت نام مدارس علامه طباطبایی مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول سال تحصیلی 1402-1401 از اواسط دی ماه آغاز می شود. متقاضیان ثبت نام در موعد مقرر  اطلاعیه های ثبت نام را از همین صفحه مطالعه کرده و پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

چه مدارسی را می توانید انتخاب کنید؟
دانش آموزان پسر می توانند از بین واحدهای پسرانه واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران دو واحد را به عنوان اولویت خود انتخاب کنند. دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران نیز پذیرای متقاضیان دختر خواهد بود. ستاد ثبت نام پیشنهاد کرده است مسافت محل سکونت تا مدرسه به عنوان اولویت مهم برای انتخاب واحد درخواستی مد نظر قرار گیرد.