بانک سوالات و جزوه ها

مجموعه آزمونها، پاسخنامه ها و جزوه های آموزشی مدارس علامه طباطبایی

بانک سوالات و جزوه ها

این بخش برای ارائه نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده در مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی و همچنین دسترسی آسان و سریع دانش آموزان علامه ای و غیرعلامه ای به آزمونها، پاسخنامه های تشریحی، نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده توسط دبیران راه اندازی شده است. محتوای این بخش به روز رسانی می شود.

                                        ***** معاونت آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی *****

 

 

                                                   ** سوالات آزمون جامع شماره یک تاریخ 23 آبان 96 **

 

                                                  ** سوالات آزمون تشریحی مفاهیم تاریخ 14 آبان 96 **

 

 

                                                    ***** سوالات پایان ترم سال تحصیلی 96-95 *****

 

                                      ***** پایه هفتم *****

نمونه سوالات تمامی دروس مطالعات اجتماعی

 

                                   ***** پایه هشتم *****

نمونه سوالات ریاضی در نیمسال اول - واحد پاسداران

نمونه سوالات عربی در نیمسال اول - واحد پاسداران 

 

                                  ***** پایه نهم *****

نمونه سوالات ریاضی در نیمسال اول - واحد پاسداران

نمونه سوالات فارسی در نیمسال اول - واحد پاسداران

نمونه سوالات اجتماعی - نوبت اول - واحد گلستان

 

                                 ***** پایه یازدهم *****

نمونه سوالات شیمی رشته ریاضی - واحد شریعتی - سری اول
نمونه سوالات شیمی رشته ریاضی - واحد شریعتی - سری دوم

نمونه سوالات شیمی رشته ریاضی - واحد شریعتی - سری سوم

نمونه سوالات هندسه - واحد شریعتی - سری اول
نمونه سوالات هندسه - واحد شریعتی - سری دوم

نمونه سوالات هندسه - واحد شریعتی - سری سوم

نمونه سوالات آمار - واحد شریعتی